ถึงแม้ว่าการทำธุรกิจเจอเนสออนไลน์ เราเองยังคงต้องพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเองอยู่เสมอๆ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดคุณสมบัตินี้แล้ว จะส่งผลให้เราขาดความน่าเชื่อถือไปด้วย ธุรกิจเจอเนส คือการทำงานเป็นทีม เพราะเป็นธุรกิจในรูปแบบ Network Marketing ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเราเองต้องเป็นผู้นำให้ได้ เพราะเราต้องมีทีมงาน มีการดูแล และ Coaching ...

​Read More