MLM คืออะไร ทำไมถึงต้องเป็น MLMถ้าเปรียบเทียบการลงทุนในธุรกิจหลายๆประเภททุกธุรกิจมักมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงไปกับการเริ่มต้นผลิตสินค้าหรือบริการ ค่าเช่าที่ ค่าจ้างลูกจ้างในการดำเนินกิจการ และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆอีกมากมายวิธีการค้าขายโดยปกติ หากวันไหนที่เราทำงาน เราเปิดร้าน เราก็จะมีรายได้ แต่หากวันใดที่เราหยุด รายได้ที่เคยเข้ามาย่อมไม่ได้รับ และระยะเวลาในการทำงานที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่ว่าจะด้วยอายุ ...

​Read More