สัญญาณแห่งโอกาส ตลอดชีวิตของคนเรานั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง และหลายๆครั้งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประตูที่เปิดกว้างมากขึ้น เพื่อให้เราเห็นเราพบสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม แต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สัญญาณแห่งโอกาสได้ผ่านเข้ามาในชีวิต แต่เรากลับเลือกที่จะไม่สนใจมัน และยืนอยู่ที่เดิมเพียงเพราะเรากลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมาหลังจากรับโอกาสในครั้งนั้น แล้วเมื่อใดล่ะ ที่เราควรจะเปิดใจรับโอกาสที่เข้ามาในชีวิต ผมคิดว่าสัญญาณตามนี้ คือ ตัวเร่งเร้าให้คุณควรเปลี่ยนแปลง 1. รู้สึกว่าเหนื่อยใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ ...

​Read More