7 นิสัยสร้างสุขเพราะความสุขเกิดขึ้นง่ายๆจากตัวคุณเอง “ความสุข” คำสั้นๆที่เต็มไปด้วยความหมาย เพราะใครๆก็ต่างไขว่คว้าหาความสุขในรูปแบบที่ตัวเองต้องการ ซึ่งความสุขของคนเราก็ไม่เหมือนกัน แล้วแต่ว่าใครจะมีความสุขในเรื่องไหน สำหรับผมแล้ว ความสุขของผมคือสิ่งที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ ไม่มีคำอธิบาย ได้เป็นตัวของตัวเอง ได้ทำในสิ่งที่รัก ได้อยู่กับคนที่ผมรัก ชีวิตผมก็ไม่ต้องการอะไรแล้ว แล้วความสุขของคุณล่ะครับเป็นแบบไหน ...

​Read More