จากบทความก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึง “การปรับตัวในช่วงวิกฤตโควิด 19 ไปบ้างแล้ว… อาจจะมีคนหลายกลุ่มต่างมุมมอง ที่ได้เห็นและรับรู้ถึงสิ่งที่ผมต้องการ สื่อสารในรูปแบบที่แตกต่างกันไป… มันยาก… ฉันทำไม่ได้หรอก… ฉันรู้ แต่มันไม่ได้ง่าย… ฉันไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้… ชุดคำถามหล่านี้เกิดขึ้นทุกครั้ง ที่เราต้องทำอะไรที่แตกต่างจากเดิม… ...

​Read More