ไม่มีเรื่องยากๆ มีแต่เรื่องที่เรายังไม่รู้ สิ่งหนึ่งที่ผมจับสังเกตุได้ จากการพูดคุยกับคนมากมาย…. และ สิ่งที่แยกพวกเขาออกจากกัน ระหว่างความสำเร็จ และล้มเหลว… คือ ความมั่นใจ มั่นใจในตัวเอง มั่นใจในสิ่งที่ทำ มั่นใจในเป้าหมาย มั่นใจที่จะแก้ปัญหา ...

​Read More