ความกลัว คือ จุดเปลี่ยนวิถีชีวิตของ ผม และ คุณ… เป็นธรรมดาที่เรารู้สึกว่าการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ เป็นเรื่องยาก และเกินความสามารถเราเสมอ ผมอ่านหนังสือแล้วไปสะดุดกับข้อความหนึ่ง เขาเขียนเอาไว้ว่า… “มนุษย์ทุกคนล้วนรับบทเป็นผู้พิพากษาที่โหดเหี้ยม โดยเฉพาะเวลาที่ต้องตัดสินตัวเอง“ ผมค่อนข้างเห็นด้วยนะ ...

​Read More