ไร้ Focus กับความฝันที่หลอกตัวเอง ในยุคที่หลายอย่างเริ่มต้น และเกิดขึ้นได้ง่ายๆ อย่างยุค Digital แบบนี้ หลายคนอาจจะมองว่ามันจะต้องได้มาซึ่งความสำเร็จแบบเร่งด่วน ที่ทดลองทำเพียงแค่เวลาสั้นๆ ก็จะนำผลลัพธ์ที่คาดหวังมาให้กับชีวิต หากใช้วิธีแบบนี้ ในเวลาเท่านี้ แล้วไม่โอเค ...

​Read More