December 28, 2020

สัญญาณแห่งโอกาส

ตลอดชีวิตของคนเรานั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง

และหลายๆครั้งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประตูที่เปิดกว้างมากขึ้น

เพื่อให้เราเห็นเราพบสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม

แต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สัญญาณแห่งโอกาสได้ผ่านเข้ามาในชีวิต

แต่เรากลับเลือกที่จะไม่สนใจมัน และยืนอยู่ที่เดิม

เพียงเพราะเรากลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมาหลังจากรับโอกาสในครั้งนั้น

แล้วเมื่อใดล่ะ ที่เราควรจะเปิดใจรับโอกาสที่เข้ามาในชีวิต ผมคิดว่าสัญญาณตามนี้ คือ ตัวเร่งเร้าให้คุณควรเปลี่ยนแปลง

1. รู้สึกว่าเหนื่อยใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ คุณรู้สึกเหนื่อยใจทุกวัน จนถึงบางครั้งต้องนั่งร้องไห้คนเดียว นี่คือสัญญาณว่าสิ่งที่เป็นอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขอีกต่อไป

2. รู้สึกไม่มีแรงกระตุ้น ทำบางสิ่งบางอย่างเพียงแค่เพื่อให้ผ่านพ้นไป ย่อมแสดงถึงการหมดไฟในสิ่งนั้น อาจะเพราะคุณอยู่กับมันมานานเกินไป การมองหาโอกาสใหม่ๆจึงสามารถช่วยกระตุ้นให้คุณกลับมาทีไฟอีกครั้ง

3. รู้สึกมีสิ่งอื่นที่รักมากกว่า แน่นอนครับผมมีความเชื่อว่าเมื่อเราทำในสิ่งที่รัก สิ่งนั้นจะตอบแทนเราครับ ผมจึงเลือกที่จะทำในสิ่งที่ผมรักครับ

4. รู้สึกมองเห็นถึงอนาคตของโอกาสที่เข้ามา ผมแนะนำว่าถ้าคุณมองเห็นข้อนี้ คุณไม่ควรปล่อยโอกาสที่เข้ามาทิ้งไปอย่างยิ่งเลยครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับ ทีนี้คุณคงตัดสินใจง่ายขึ้นแล้วนะครับ เมื่อคุณเจอสัญญาณแห่งโอกาส แล้วพบกันใหม่นะครับ

About the author 

Fiat Journey

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"b4fbe":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"b4fbe":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"b4fbe":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Previous Article
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"b4fbe":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"b4fbe":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"b4fbe":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Next Article
Leave a Reply
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}