December 17, 2020

MLM คืออะไร ทำไมถึงต้องเป็น MLM
ถ้าเปรียบเทียบการลงทุนในธุรกิจหลายๆประเภท
ทุกธุรกิจมักมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงไปกับการเริ่มต้นผลิตสินค้าหรือบริการ
ค่าเช่าที่ ค่าจ้างลูกจ้างในการดำเนินกิจการ และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆอีกมากมาย

วิธีการค้าขายโดยปกติ หากวันไหนที่เราทำงาน เราเปิดร้าน เราก็จะมีรายได้ แต่หากวันใดที่เราหยุด รายได้ที่เคยเข้ามาย่อมไม่ได้รับ และระยะเวลาในการทำงานที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่ว่าจะด้วยอายุ ความแข็งแรงของร่างกาย หากเราเจ็บป่วยขึ้นมา
ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่หนักใจ เพราะไม่มีใครสามารถทำงานแทนเราได้ สิ่งที่เราได้พยายามสร้างไว้ก็แทบจะหายไปเลยทีเดียว

แต่ธุรกิจ MLM เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคน เกี่ยวข้องกับการส่งต่อ เมื่อใดก็ตามที่เรามีสมาชิกในทีมจำนวนมาก แม้วันใดที่เราหยุด แต่ธุรกิจ MLM ก็ยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ซึ่งส่งผลให้เรามีรายได้อย่างต่อเนื่องนั้นเอง

และแม้เราจะอยู่ที่ใดก็ตาม ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ หรือจะอยู่ที่บ้าน เราก็ยังสามารถดำเนินกิจการของเราได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลกับต้นทุนค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างที่การเปิดกิจการตามปกติต้องกังวลถึง 

เพราะบริษัทเป็นคนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทั้งหมดไว้ให้กับเราแล้ว เราเพียงแค่ขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางในแบบของเราเท่านั้นเอง

About the author 

Fiat Journey

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"b4fbe":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"b4fbe":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"b4fbe":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Previous Article
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"b4fbe":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"b4fbe":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"b4fbe":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Next Article
Leave a Reply
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}